Ceník ubytování

Rezervovat pokoj

Ceník služeb ubytování platný pro rok 2024.

Ceny ubytování od 1.1.2024

Jednolůžkový pokoj2.290 Kč
Dvoulůžkový pokoj Standard2.690 Kč
Dvoulůžkový pokoj DeLuxe2.990 Kč
Třílůžkový pokoj/ Čtyřlůžkový pokoj3.590 Kč/ 3.890 Kč
Děti do 3 letZDARMA
Parkoviště100 Kč/noc
Dětská postýlka300 Kč/ pobyt

Ceny jsou uvedeny za jednu noc, včetně 10% DPH, snídaně a lázeňského poplatku. Domází mazlíčci již nejsou povoleni.

EET od 1.12.2016

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VOP  www.hotelgolfi.cz

Poskytovatel:

COMFI, s.,r.o., Na Kopečku 595, Poděbrady, IČO: 257 25 351, DIČ: CZ25725351 (dále jen „hotel GOLFI“)

 1. Ceny a služby ubytování jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
 2. Zrušení pobytu zákazníkem Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu hotel@hotelgolfi.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas doručení emailu na uvedenou adresu hotel@hotelgolfi.cz. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi níže uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto neodvratitelných událostí, za podmínky jejich prokázání hotelu GOLFI: úmrtí v rodině zákazníka, hospitalizace zákazníka, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku a doručení emailu hotelu Golfi o zrušení rezervace. Po předložení potvrzujícího dokumentu o uvedené skutečnosti, je možné rezervaci přesunout nebo zrušit zdarma, a to až do dne plánovaného příjezdu (včetně).

Storno podmínky

Potvrzené rezervace je možné zrušit bez stornopoplatku u skupin (8 osob a více) bez uvedení důvodu ve stornolhůtě 61 dnů před datem příjezdu, u jednotlivců 22 dnů před příjezdem klienta.

Na pozdější storna objednaného ubytování se váží následující stornopoplatky:

Skupiny:

 • 60 - 31 dnů před datem příjezdu 10 % z celkové ceny pobytu
 • 30 - 22 dnů před datem příjezdu 30 % z celkové ceny pobytu
 • 21 – 15 dnů před datem příjezdu 50 % z celkové ceny pobytu
 • 14 – 5 dnů před datem příjezdu 75 % z celkové ceny pobytu
 • 4 a méně dní před datem příjezdu 100% z celkové ceny pobytu

Pokud dojde ke stornování rezervace v den plánovaného nástupu skupiny či hosta nebo nenastoupí-li host bez oznámení storna vůbec, má zákazník povinnost uhradit  100 % z celkové ceny pobytu.

Jednotlivci:

 • 21 – 15 dnů před datem příjezdu 30 % z celkové ceny pobytu
 • 14 – 8 dnů před datem příjezdu 50 % z celkové ceny pobytu
 • 7 – 3 dny před datem příjezdu 75 % z celkové ceny pobytu
 • 2 a méně dní před datem příjezdu  100 % z celkové ceny pobytu

V případě storna méně než 24 hodin před datem příjezdu nebo nenastoupení pobytu bude účtováno 100 % ceny z celkové ceny pobytu. Stornopoplatky nebudou účtovány v případě mimořádné události vzniklé po uzavření rezervace a specifikované výše v odstavci 2.

 1. Řešení spotřebitelských sporů. Příslušnými k řešení sporů jsou obecné soudy České republiky. Pokud mezi COMFI, s. r. o. a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, je spotřebitel oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 2. Platnost. Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

GDPR:

https://www.hotelgolfi.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Základní ustanovení

Provozovatel webových stránek je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Kontaktní údaje správce naleznete v kontaktech. Spojit se s ním můžete také prostřednictvím kontaktního formuláře.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci (např. Google). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v sekci Kontakt.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovanou komunikaci.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

COMFI s. r. o.

hotel Central Park Poděbrady