Mgr. Ivana Jelínková PhD.

Rezervovat pokoj

Fyzioterapeutka Mgr. Ivana Jelínková

Vzdělání:

1996 - 2004 osmileté všeobecné Gymnázium (Poděbrady)
2005 - 2008 UK/FTVS obor fyzioterapie, bakalářské studium (Praha)
2008 - 2010 UK/FTVS obor fyzioterapie, magisterské studium (Praha)
2010 UK/FTVS katedra anatomie a biomechaniky, obor biomechanika, Postgraduální doktorské studium (Praha)

Téma výzkumu: Kinematika cervikothorakálního přechodu páteře a pletence ramenního v kontextu celkové postury
Odborný školitel: Doc. Ing. M. Šorfová,PhD

Profesionální praxe:

2006 Lázně Poděbrady a. s.
Fyzioterapeut. péče o pacienty s kardiovaskulárními potížemi, jednotka časné rehabilitace a provoz balneoterapie

2007 Soukromé lékařské a rehabilitační centrum CityMed s.r.o. Praha
Fyzoiterapeut, péče o pacienty v oboru fyzioterapie

2008 Rehabilitační klinika Malvazinky, Mediterra s.r.o. Praha
Fyzioterapeut, péče o pacienty s vertebrogeními potížemi

2009 Poliklinika Nymburk, oddělení rehabilitace
Fyzioterapeut, péče o pacienty v oboru fyzioterapie

2009 Rehamil, NSZZ Milovice
Fyzioterapeut, péče o pacienty v oboru fyzioterapie

2012 - nyní FTVS UK, katedra fyzioterapie, Praha
Odborný asistent katedry fyzioterapie FTVS UK pod vedením vedoucí katedry fyzioterapie doc. PaeDr. D. Pavlů, CSc.,
a to v oblastech:

 • Výuka českých a zahraničních studentů: Rehabilitační propedeutika, Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy, Demonstrace - klinická praxe, Kabatova technika - PNF, Manuální terapie - mobilizace páteře a periferních kloubů
 • Poskytování odborných konzultací v oboru fyzioterapie, vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací

2013 - nyní Soukromá praxe, R&F  Rekondice a Fyzioterapie
Soukromá praxe v oboru rekondičních, regeneračních služeb a fyzioterapie

2013 - nyní Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, Praha
Specializované vyšetření sportovců kinematickou analýzou, fyzioterapie pro sportovce

 

Celoživotní vzdělávání

Konference

2009 - IV. Mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR (Brno)
2010 - Konference Taping ve fyzioterapii (ÚVN, Praha)
2011 - 13. Symposium Praha - Sydney-Lublin - výzkum diagnostiky a léčby poruch pohybového aparátu
          13. Konference české společnosti pro biomechaniku (Falikari, Rhodos, Řecko)
2012 - Workshop firmy Simpleware, Converting 3D images into models (Praha)
          Mezinárodní studentská vědecká konference, Scentia movens (Praha)
          Kineziologie (FTVS, Praha)
          14. Konference české společnosti pro biomechaniku (Třešť)
2013 - Mezinárodní konference Pohybové aktivity ve vědě a v praxi (Praha)

Zahraniční stáže

2013

 • Westfalishe Wilhelms University, Fakulta pro sportovní výzkum, katedra vědy a pohybu, Munster, Německo - pod vedením Prof. Dr. Heiko Wagner
 • Fridrich Schiller University, Institut sportovních studií, katedra sportovní medicíny, Jena, Německo - pod vedením Dr. Christiana Puta

Odborné  kurzy

 2005

 • Sportovní a regenerační masáže, saunování (1.LF, Praha)

2007

 • Seminář problematiky pánevního dna (Praha)
 • Reflexologie chodidel (Praha)
 • Terapeutický přístup dle R. Brunkow (Čelákovice)

2009 - 2010

 • Ošetření svalového dna pánevního metodou Ludmily Mojžíšové
 • Mobilizace SI kloubů a bederní páteře metodou Ludmily Mojžíšové
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové (Dobřichovice)
 • LTV dle konceptu Ludmily Mojžíšové (Brno)

2010 - 2011

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína pro fyzioterapii, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů, Praha)

2011 - 2012

 • Základy rentgenologie pro fyzioterapeuty a lékaře (Dobřichovice)
 • Kabatova technika: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (ÚVN, Praha)

2012

 • Inovační kurz pro podporu výzkumu ve fyzioterapii, MFK centrum (Praha)
 • Psychosomatika, MFK centrum (Praha)

 

Členství v odborných společnostech

 • UNIFY - Unie fyzioterapeutů ČR
 • Česká společnost pro biomechaniku